Privacybeleid

Wet beleid op persoonsgegevens,
Het bestuur van Stichting egelopvang Samen Prikken deelt mee dat zij alle gegevens van haar donateuren opgeslagen zijn in een beveiligde computer en niet worden doorgegeven aan derden.
Tevens zijn de gegevens van onze vrijwilligers opgeborgen in een afgesloten kast en worden ook niet gedeeld met derden.