Donateur worden

Draagt u egels een warm hart toe?
Word donateur van Egelopvang Samenprikken

Om de Egelopvang draaiende te houden zijn drie dingen nodig:

Dierenliefde, vrijwilligers en geld

De liefde voor dieren is altijd aanwezig. Maar het budget is echter krap en amper toereikend. Door de egelopvang te steunen,draagt u rechtstreeks uw steentje bij aan het verhelpen en voorkomen van dieren in nood.

Wij krijgen geen subsidie en zijn volledig afhankelijk van donateurs en sponsors. Tot nu toe wordt de opvang bekostigd uit eigen middelen. Om het voortbestaan van de opvang te waarborgen hebben wij uw giften hard nodig. We vangen per jaar honderden egels op en de
kosten gaan enorm omhoog omdat er elk jaar meer egels in de problemen komen.

Wilt u een donatie schenken kan dat op rekeningnummer:
NL 60 INGB 0008066527 tnv ‘Stichting Egelopvang Samen Prikken’